本文へスキップ

Công ty cổ phần Exeo Japan | Chăm sóc phúc lợi & Bảo dưỡng điện

Chính sách bảo mật thông tin cá nhânPRIVACY POLICY

Công ty Exeo Japan (dưới đây gọi tắt là Công ty chúng tôi) luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp cũng như các quy định khác về thông tin cá nhân và nỗ lực hết sức trong việc bảo vệ thông tin cá nhân quan trọng của quý khách.

Về thông tin cá nhân

Trong công ty chúng tôi có hoạt động thu thập thông tin cá nhân ở phạm vi cần thiết trong những trường hợp sau đây:

  • Khi quý khách liên hệ với công ty chúng tôi;
  • Khi quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

Về mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi xin được sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập từ quý khách cho những mục đích sau đây:

  • Để liên lạc với quý khách;
  • Để giải đáp thắc mắc của quý khách;
  • Để cung cấp dịch vụ cho quý khách.

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Trong công ty chúng tôi không có hoạt động công khai hay cung cấp những thông tin cá nhân đã thu thập được từ quý khách cho bên thứ ba, trừ những trường hợp sau đây:

  • Trường hợp có sự đồng ý của chính bản thân người đó;
  • Trường hợp có sự yêu cầu của nơi công quyền, chẳng hạn như cảnh sát, v.v.;
  • Trường hợp luật pháp quy định.

Về việc công khai, chỉnh sửa thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ chắc chắn đáp ứng khi có yêu cầu về việc công khai, chỉnh sửa, xóa bỏ, v.v. thông tin cá nhân từ chính bản thân quý khách.


Địa chỉ liên hệ về việc bảo vệ thông tin cá nhân

TEL. 042-742-6211 FAX. 042-746-6166
Công ty cổ phần Exeo JapanCông ty cổ phần Exeo Japan

5chome-4-1 Higashirinkan, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa, 252-0311, Japan
TEL:042-742-6211
FAX:042-746-6166